search.png
nl

Principes
Print pageSend page

De gemeenschappelijke waarden van de Saint-Gobain-groep zijn in 2003 geformuleerd in de basisprincipes voor gedrag en handelen.

Basisprincipes voor gedrag

 

Basisprincipes voor handelen

De Saint-Gobain Groep beschouwt de onderstaande aspecten als fundamentele principes voor managers en medewerkers. Deze vormen de gedragsrichtlijnen die op elk niveau binnen de bedrijfsstructuur van toepassing zijn:

 

De Saint-Gobain Groep heeft ten doel om basisprincipes vast te leggen waarmee richting kan worden geven aan de handelingen die alle managers en medewerkers wereldwijd verrichten in het kader van hun werkzaamheden.

Conform de lange termijnstrategie van de Groep dragen deze basisprincipes voor het handelen bij tot de realisatie van een verantwoorde en duurzame ontwikkeling:
 

 • Professionele betrokkenheid
 • Respect voor de medemens
 • Integriteit
 • Loyaliteit
 • Solidariteit
 
 • Respect voor wet- en regelgeving
 • Respect voor het milieu
 • Respect voor een gezonde en veilige werkomgeving
 • Respect voor de rechten van werknemers

De basisprincipes voor gedrag en handelen van de Saint-Gobain Groep zijn voor de afdeling Inkoop geconcretiseerd in het Handvest voor Inkoop.

De toepassing van deze principes vormt een basisvoorwaarde om deel te mogen uitmaken van de Saint-Gobain Groep.

United Nations Global Compact

Saint-Gobain is sinds 2003 lid van het Global Compact van de Verenigde Naties en heeft in 2008 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Ondertekend.

Het in juli 2000 naar een idee van de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, aangenomen pact is een internationaal initiatief waarbij enkele honderden bedrijven, NGO’s en maatschappelijke organisaties (vakbonden, scholen, instellingen van de VN) zijn aangesloten. Deze verplichten zich ertoe om de 10 universele normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en de strijd tegen corrputie in acht te nemen. Het doel is om op basis van dit internationale netwerk een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een menswaardige en duurzame economie.

In 2009 heeft Saint-Gobain zich bij twee andere initiateiven aangesloten die een aanvulling op het Global Compact vormen: Caring for Climate, dat ten doel heeft om de klimaatverandering tegen te gaan, en het CEO Water Mandate ter bescherming van wateren als onderdeel van de „Millennium Development Goals“ van de VN.
 

Join the conversation
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Google+
 • Xing
 • Kununu