search.png
nl

Impressum
Print pageSend page

Juridische informatie
Bescherming persoonsgegevens
Screen Design & Realisatie
Technische voorwaarden

 

Compagnie de Saint-Gobain
Zweigniederlassung Deutschland


Krefelder Straße 195
52070 Aachen (Duitsland)
Telefon: +49 (0)241 40020-0

E-Mail: Kommunikation

Inhoudelijk verantwoordelijke
Dieter Babiel
E-Mail: dieter.babiel@saint-gobain.com

Vertegenwoordigingsbevoegd
Benoit d’Iribarne
President Saint-Gobain Central Europe

Handelsregister Aken HRB 229
Internationaal belastingnummer (Ust.-ID) DE121680336

Juridische informatie

De op de websites van de Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, opgenomen inhoud worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geactualiseerd. Desondanks kan geen garantie voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van deze inhoud worden gegeven. Aansprakelijkheid op grond van foutieve inhoud wordt eveneens niet aanvaard.

Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland is niet verantwoordelijk voor de verbindingen (“links”) waarnaar op deze website direct of indirect wordt verwezen.

De inhoud en de structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze bescherming heeft ook betrekking op de logo’s en merken die op deze website worden gebruikt. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, is het niet toegestaan om gebruik te maken van de informatie, afbeeldingen, logo’s, merken en andere gegevens van de websites.

Het linken van andere websites met de websites van de Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, is uitsluitend toegestaan indien de link naar de homepage verwijst en geen rechten van de Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, of een van haar dochtermaatschappijen worden geschonden. Het directe linken naar afzonderlijke onderpagina’s is niet toegestaan.

Copyright © 2015 Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland. Alle rechten voorbehouden.

Bescherming persoonsgegevens

De Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en respecteert uw privacy. U kunt gebruik maken van nagenoeg het gehele internetaanbod van de Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken.

Voor de optimalisatie van onze internetsite worden tijdens uw bezoek uitsluitend technische gegevens verzameld, zoals bijvoorbeeld de internetbrowser die u gebruikt, hoe lang uw bezoek aan onze internetsite heeft geduurd, de sites die u heeft bezocht, de naam van het domein waarvandaan u onze website heeft opgeroepen en het IP-adres van uw provider. Deze gegevens kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld en worden geanonimiseerd verwerkt.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend dan verzameld, indien u hiernaae uitdrukkelijk wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het toezenden van informatiemateriaal, het verwerken van aanvragen of een online-sollicitatie. Deze gegevens worden uitsluitend voor het desbetreffende doeleinde in overeenstemming met de geldige wettelijke bepalingen gebruikt.

Indien gewenst kunt u te allen tijde bij ons informatie opvragen over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens en deze eventueel ook laten verwijderen. De over u opgeslagen gegevens worden door adequate technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen de toegang door onbevoegde personen en manipulaties. Deze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen voortdurend gecontroleerd en verbeterd.

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor de bescherming van persoonsgegevens:

Saint-Gobain Glass Deutschland
Dr. Michael Kühnapfel, contactpersoon bescherming persoonsgegevens
Nikolausstraße 1
52222 Stolberg
Michael.Kuehnapfel@saint-gobain.com

De juridische informatie en de informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens gelden uitsluitend voor de internetpresentatie van de Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland (www.saint-gobain.de).
 

VERWIJZING NAAR GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en met behulp waarvan een analyse van uw gebruik van de website kan worden gemaakt. De door het cookie verzamelde informatie met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst door Google ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen alsmede om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies met behulp van de instellingen van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de verzending van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Realisatie

assenmacher network gmbh, Köln
http://www.assenmacher.net
Bij technische problemen kunt u contact opnemen met:
webmaster@assenmacher.net
 

Technische voorwaarden

Voor de optimale weergave van de website benodigt u een actuele browser zoals Internet Explorer 8, Modzilla Firefox 7, Apple Safari 5 of Opera 11. Java Script moet zijn geactiveerd.

De site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024*768 pixels en een ware kleurweergave, waarbij een geringere kleurenresolutie uitsluitend een vermindering van de optische kwaliteit tot gevolg heeft.

Verder moet de Adobe Acrobat Reader zijn geïnstalleerd. De Acrobat Reader is nodig voor het printen en weergeven van documenten in PDF-formaat.
 

Join the conversation
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Google+
  • Xing
  • Kununu