search.png
nl

Milieubescherming
Print pageSend page

Het engagement van de Saint-Gobain Groep voor het behoud van de natuur is in onze Bedrijfsprincipes verankerd en steunt op twee pijlers: enerzijds dragen wij zorg voor de milieuvriendelijkheid van onze producten, en anderzijds wordt de verdraagzaamheid van onze processen met het milieu voortdurend getoetst, verder ontwikkeld en geoptimaliseerd.

"Saint-Gobain is wereldmarktleider op het gebied van duurzaam wonen en werken. Om deze reden moet ook ons milieubeleid feilloos en geloofwaardig zijn". (Pierre-Andrť de Chalendar, voorzitter en CEO van de Saint-Gobain Groep).

Het portfolio van de Saint-Gobain Groep bevat innovatieve producten en oplossingen voor de drie belangrijkste uitdagingen van de toekomst: energiebesparing, economische groei en milieubescherming. Van de producten die wij vandaag de dag aanbieden, draagt reeds 40% ertoe bij om energie te besparen, hernieuwbare energieŽn te gebruiken en de natuur te beschermen.

Met al onze producten streven wij de volgende vijf doelstellingen na:


 • de reductie van de milieubelasting van gebouwen
 • de bevordering van hernieuwbare energieŽn
 • de optimalisatie van de waterkringloop
 • de ontwikkeling van efficiŽnte en energiebesparende voertuigen
 • het vergroten van het bewustzijn voor milieugerelateerde onderwerpen


Dit willen wij in onze processen bereiken door:


 • de reductie van emissies
 • het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • de reductie van afval en de bevordering van recycling

Join the conversation
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Google+
 • Xing
 • Kununu