search.png
nl

Maatschappelijk engagement
Print pageSend page

In de verschillende landen waarin wij werkzaam zijn, tracht Saint-Gobain een positieve bijdrage aan het algemeen belang te leveren. Als organisatie die zich bewust is van haar verantwoordelijkheid, stellen wij in het kader van onze Foundation Saint-Gobain “Initiatives” tijd, financiële middelen en ook bouwmaterialen ter beschikking voor maatschappelijke projecten. Zo zetten wij ons bijvoorbeeld in voor de modernisering van schoolgebouwen. Op deze wijze brengen wij ook de volgende generatie in contact met het concept van duurzaam bouwen.

Foundation Saint-Gobain “Initiatives“

Op grond van de positie die Saint-Gobain inneemt als wereldleider op de markten op het gebied van wonen en werken, dragen wij ook de verantwoording om ons in bepaalde branches en in overeenstemming met de bedrijfsstrategie belangeloos voor projecten in te zetten. Tegen de achtergrond van deze verantwoordelijkheid hebben wij in 2009 de internationale stichting “Saint-Gobain Initiatives” in het leven geroepen. De stichting neemt de financiering van duidelijk gedefinieerde projeten voor haar rekening of stelt de hiervoor noodzakelijke technische competenties ter beschikking.

De initiatoren van de projecten kunnen uitsluitend medewerkers van de bedrijfsgroep zijn. De betreffende medewerker neemthet peterschap voor het voorgestelde project op zich.

Soort project:

De stichting bevordert lokale initatieven in verband met woningbouw die betrekking hebben op ten minste één van de drie onderstaande maatregelen:

  • projecten met betrekking tot beroepsopleidingen voor jonge mensen
  • bouw- en renovatieprojecten met betrekking tot gebouwen voor noodlijdenden
  • projecten in het kader waarvan het concept van hoge energie-efficiëntie of milieukwaliteit in de betreffende gebouwen wordt omgezet


Als voorbeeld kan de modernisering van het kinderhuis Pro Juventute in de buurt van Salzburg, Oostenrijk, worden genoemd: Foundation project Oostenrijk

Een voorbeeld voor een project in België is de nieuwbouw van een jeugdhuis in Leuven: Foundation project België

Join the conversation
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Google+
  • Xing
  • Kununu