search.png
nl

Medewerkers
Print pageSend page

Perspectieven

Het welbevinden van de medewerkers staat bij Saint-Gobain permanent in het middelpunt. Het doel is om iedere medewerker zowel op professioneel als persoonlijk opzicht desbetreffende mogelijkheden voor ontwikkeling en bijscholing te bieden. De competenties van onze medewerkers zijn – juist in onze servicegeoriënteerde omgeving – ons grootste kapitaal, zodat wij voortdurend hierin investeren.

Diversiteit

Rond 170.000 medewerkers in 66 landen en meer dan 90 verschillende nationaliteiten bewijzen dat wij niet alleen van diversiteit spreken, maar deze ook dagelijks in de praktijk brengen. Met een nultolerantiebeleid tegenover discriminatie en een professionele en objectieve selectieprocedure beantwoorden wij aan de reputatie van kosmopolitisch ingesteld bedrijf.

Gezondheid en veiligheid

Het welzijn van onze medewerkers is in onze bedrijfsprincipes verankerd. Wij zien toe op een gezonde en veilige werkomgeving en waarborgen de rechten van onze medewerkers. Bovendien hebben wij vijf basisprincipes voor gedrag geformuleerd die de uitganspunten vormen voor een professioneel optreden binnen het bedrijf en een respectvolle en sociale omgang met collega’s.

Join the conversation
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Google+
  • Xing
  • Kununu