search.png
nl

Saint-Gobain Research Germany (SGR Germany)
Print pageSend page

Het Saint-Gobain Research Germany (SGR Germany) behoort tot de zeven toonaangevende onderzoeks- en ontwikkelingscentra van de Saint-Gobain-groep en is actief in de divisie Innovatieve materialen. De 200 medewerkers uit tien verschillende landen ontwikkelen, industrialiseren en optimaliseren nieuwe producten. Ook de bescherming van deze innovaties door middel van patenten en handelsmerken behoort tot de taken van het Saint-Gobain Research Germany (SGR Germany).
De activiteiten worden onderverdeeld in drie competentiecentra:

Vlakglas - hier staan het floatproces, de kwaliteitsverbetering alsmede het buigen, voorspannen en snijden van glas in het middelpunt van de onderzoekswerkzaamheden.

Zonne-energietechnologie en oppervlaktes – naast het ontwerpen en afscheiden van functionele, uit meerdere lagen bestaande systemen vormen ook het structuren en selectief afnemen van lagen tot de onderzoeksgebieden.

Complexe glasproducten – deze bestaan uit zogenaamd functioneel en actief glas, bijvoorbeeld verwarmbaar glas of glas dat door middel van een druk op de knop melkachtig wordt. Nieuw is ook de procedure om LED’s in glas te verwerken.

Op basis van zijn competenties en beschikbare middelen biedt het Saint-Gobain Research Germany (SGR Germany) tevens technische ondersteuning bij reeds bestaande productieprocessen. Als competent aanspreekpunt voor de industrie, onderzoeksinstellingen en gerenommeerde universiteiten en hogescholen beschikt het Saint-Gobain Research Germany (SGR Germany) over een sterk netwerk.
 

Join the conversation
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Google+
  • Xing
  • Kununu